Klijuojančių putų rinkinys

Pistoletinės, 780ml

12 vienetų montavimo putų-klijų flakonų + pistoletas

Naudojimo temperatūra nuo -10° С iki +30° С

Minimalus plėtimosi koeficientas